Klimatski razred

Hladilniki lahko normalno delujejo znotraj določenega temperaturnega območja okolice. Klimatski razred nam pove, v katerem območju bo hladilnih še normalno deloval.