Deskriptor vsebine igre

Deskriptorji na zadnji strani embalaže navajajo glavne razloge za dodelitev določene starostne ocene igri. Sličice opisujejo tip vsebin, ki jih lahko srečamo v igri. Obstaja osem deskriptorjev: nasilje, psovke, strah, droge, spolnost, diskriminacija, igre na srečo in spletno igranje iger z drugimi ljudmi.

Nasilje – Igra vsebuje elemente nasilja.

Psovke – Igra vsebuje psovke.

Strah – Igra lahko povzroča strah ali nemir pri majhnih otrocih.

Droge – Igra namiguje ali prikazuje uporabo drog.

Spolnost – Igra prikazuje goloto in/ali seksualno vedenje ali namiguje na spolnost.  

Diskriminacija – Igra vsebuje slike ali material, ki spodbuja k diskriminaciji.  

Igre na srečo – Igre, ki spodbujajo k igranju iger na srečo ali jih učijo.

Online – Igro se igra na spletu.