Koeficient EER in COP

EER

Koeficient energetske učinkovitosti klimatske naprave. Večji koeficient pomeni oznako za večjo učinkovitost. Oznaka se uporablja za prikaz energetske učinkovitosti pri hlajenju.

Primer: EER = 4,0 pomeni, da za 1 kW porabljene energije dobite 4 kW hladilne energije.

COP

Koeficient označuje končno zmogljivost ogrevanja in koliko moči je za to potrebno. Prikazuje razmerje vloženo močjo in močjo gretja. Višji faktor prikazuje višjo učinkovitost oz. zmogljivost gretja.

Primer: COP = 4,0 pomeni, da za 1 kW porabljene energije dobimo 4 kW ogrevalne energije.