ON/OFF klimatska naprava

Klima z delovanjem ON/OFF porabi veliko več električne energije kot klima z invertnim delovanjem. Po nastavitvi določene temperature začne le-ta delovati s polno močjo vse do nastavljene temperature. Nato se klima izklopi in miruje vse do spremembe temperature, ko se ponovno zažene in deluje ves čas z enako močjo, enakimi obrati kompresorja in enakimi vrtljaji ventilatorja, po doseženi temperaturi pa popolnoma miruje. Klima ON/OFF ne omogoča enakomerne temperature v prostoru, saj le-ta niha z razliko do 3 °C.