Toplotna črpalka

Toplotna črpalka je energetsko varčen in učinkovit sistem, ki s pomočjo vgrajenega uparjalnika izrabi obnovljive vire energije z odvzemanjem toplote iz zraka, vode ali zemlje. S pomočjo nizke temperature hladivo spremeni svoje agregatno stanje, se uplini in potuje do kompresorja. Kompresor ujame vso paro, ki pod višjim tlačnim in temperaturnim nivojem kondenzira in pri tem odda kondenzacijsko toploto enoti za ogrevanje. Nato preko ekspanzijskega ventila potuje nazaj v uparjalnik. Krožno delovanje potrebuje za ogrevanje s toplotno črpalko nekaj električne energije, a je v primerjavi s količino pridobljene toplote za ogrevanje poraba elektrike manjša, kot bi jo za toliko pridobljene toplote porabili drugi sistemi ogrevanja. Kakšno je razmerje med pridobljeno in vloženo energijo, je prikazano z oznako COP.