Nadzor porabe moči

Posebna funkcija, ki jo imajo indukcijske plošče, omogoča nastavitev zmanjšanja moči kuhališča in s tem priključne moči plošče.