¸ Indikator rezervoarja likalnika | Slovar izrazov: Likalniki

Indikator rezervoarja likalnika

Indikator nadzoruje polnost rezervoarja in opozori, da je potrebno polnjenje z vodo.