GSM

Je globalni sistem mobilne in digitalne telefonije, ki je v osnovi namenjen za uporabo glasovnih klicev ter pošiljanje SMS-sporočil. V ta sistem uvrščamo tehnologijo GPRS in EDGE za paketni prenos podatkov.