Wi-Fi

Je kratica, ki pomeni, da z napravo lahko dostopamo do interneta preko brezžične povezave. Wi-Fi povezava omogoča enostavno brezžično povezovanje računalnika ali mobilne naprave v razpoložljivo internetno omrežje. Kadar napravo uporabljate izven doma ali pisarne, lahko preko aktivne Wi-Fi povezave dostopate do interneta kjerkoli oziroma tam, kjer je povezava na voljo. Preko Wi-Fi povezave pa lahko brezžično povežete tudi druge naprave, ki to omogočajo.