Diagonala zaslona

Diagonala zaslona ponazarja velikost zaslona in je izražena v »inchih«, za pretvorbo v nam bolj znano mersko enoto – centimeter, pa moramo 1 inch pomnožiti s faktorjem 2.54. Tako pretvorba diagonale dolžine 15,6 inchov znaša 39,6 cm.