Wi-Fi

Wi-Fi povezava omogoča enostavno brezžično povezovanje računalnika v internetno omrežje, ki je na voljo. Kadar prenosnik uporabljate izven doma ali pisarne, lahko prek aktivne Wi-Fi povezave dostopate do interneta kjerkoli oz. tam, kjer je povezava na voljo. Prek Wi-Fi povezave pa lahko z računalnikom brezžično povežete tudi druge naprave, ki to omogočajo.