¸ Ciklonsko filtriranje | Slovar izrazov: Sesalniki

Ciklonsko filtriranje

Filtriranje vsesanega zraka poteka s pomočjo centrifugalne in gravitacijske sile.